برندهای موجود

الماس پور پخش کننده شــــمع شــــرکت گوهر قطعه پارســــیان


🔝 انواع شــــمع شــــرکت گوهر قطعه پارســــیان
با دارا بــــودن بروزترین تکنولوژی از کشـــــــــــــــور ژاپن، در خطوط تولید تمام
اتــــوماتیک این شــــــــرکت در حال تــولید بــوده و در به روزترین و کاملترین
آزمایشـــــــــگاه شمع در کشــــــــــور تســــــــــت میگردد. این شمعها مطابق بـــــا
اســــتاندارد ملی شــــماره ٢۴٠٣ علاوه بر اســــتفاده برای کلیه خودروهـــــــای
داخلـی، درخودروهای اروپایـی، ژاپنـی، کــرهای و الباقــی خودروهـــــای کلاس
جهانی مصرف و درحال عــرضه به مشتریان داخلـی و بـازارهای بین المللی
میباشـد. از مـزایای شـمعهای تک پلاتینه مس – نیکل شـرکت گوهر قطعه
پارسیان به موارد ذیل اشاره میگردد:
استارت سریع موتـــور
مصرف اقتصادی سوخت
شتابگیـــری مناسب
Copper Nickle (single electrode) Spark Plug
Spark Plug

الماس پور با افتخار محصولات تولیدی و شمع های تولیدی شرکت گوهر قطعه پارسیان را در سبد پخش مویرگی خود قرار داده است .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروشگاه الماس پور

اکنون می توانید از طریق کانال تلگرام ما را دنبال کنید

عضویت در کانال
بستن