ترموستات چیست ترموستات، عنصر کلیدی سیستم خنک‌کننده موتور است. سیستم خنک‌کننده از گرم شدن زیاد موتور جلوگیری می‌کند. این سیستم با سرباره‌ای مایع (ماده ضد یخ) پر می‌شود و به