بازدیدها: 14برای یک رانندگی مطمئن و طولانی مدت انتخاب یک باتری مناسب خودرو ضروری است. بدون باتری سالم، کارکرد صحیح وسیله نقلیه غیرممکن خواهد بود چرا که خرید باطری ماشین