بازدیدها: 0از چری eQ5 تا فیدلیتی برقی   خودرویی که با نام فیدلیتی پرایم در ایران عرضه می‌شود در اصل جتور X70 نام دارد. جتور یکی از برندهای زیرمجموعه چری است