استارت نخوردن ماشین همواره به دلیل خوابیدن باتری خودرو رخ نمی‌دهد. بلکه گاهی اوقات جریان برق برای جرقه زدن از سوی باتری به‌خوبی تا شمع‌ها انتقال می‌یابد؛ اما خرابی شمع