🚘 الف ) هدف :

پمپ سوخت وظیفه دارد بنزین را از باک به موتور انتقال دهد. اوایل در اتوموبیل ها از نیروی گرانش برای رساندن سوخت به موتور استفاده می شد. اما این سیستم مدت زیادی دوام نیاورد ،چرا که در این حالت باک بنزین حتما باید در  ارتفاع بالاتری از موتور نصب می شد و محل قرارگیری باک محدود بود.

 ب) انواع پمپ بنزین :

پمپ های بنزین به طور کلی به دو نوع مکانیکی و  برقیتقسیم می شوند. معمولا پمپ های مکانیکی در اتوموبیل هایی که سیستم سوخت رسانی آنها کاربراتوری است ، استفاده شده و نوع برقی در سوخت رسانی انژکتوری کاربرد دارد.

پمپ بنزین مکانیکی :pumps )Mechanical )

پمپ-بنزین-مکانیکی

Mechanical Fuel Pump

نوع مکانیکی پمپ های بنزین به طور کلی پر طرفدارترین نوع مورد استفاده در  سیستم های  سوخت رسانی کاربراتوری است.  این نوع معمولا انعطاف پذیرتر و ارزان تر از نوع پمپ های الکتریکی است. هر چند پمپ های الکتریکی به دلایل زیر  پر کاربردترند :

 ۱) پمپ الکتریکی به محض روشن کردن کلید جرقه ،سوخت را به موتور می رساند.در حالی که در نوع مکانیکی برای شروع سوخت رسانی اول باید موتور  توسط کلید استارت روشن شود.

۲) یک پمپ علاوه بر نوع طراحی ،وقتی که درون سیال کار می کند و  سوخت را  هل می دهد نسبت به وقتی که سوخت را مکش می کند راندمان بهتری دارد.یک پمپ برقی  برای برخورداری از مزایای این خاصیت ،می تواند چسبیده به باک یا داخل باک قرار داده شود.

۳) پمپ برقی می تواند دور از  بدنه موتور نصب شده و لذا گرما در آن تاثیر نکرده و قفل گازی در پمپ ایجاد نمی شود. ( قفل گازی : بخارات سیال مانع رسیدن سیال مایع به پمپ می شود. )

۴) در پمپ بنزین های الکتریکی نوع توربینی به علت تحت فشار قرار داشتن لوله های انتقال سوخت ، تمایل به قفل گازی و تبخیر سوخت در لوله ها به حداقل رسیده است.

۵) میتوان دو یا چند پمپ برقی را در مدار سوخت رسانی قرار داد تا در صورت خرابی یک پمپ  ،پمپ دیگر وظیفه ارسال سوخت را انجام دهد.

پمپ بنزین مکانیکی جابه جایی غیر مثبت ( دینامیکی ) : ( Mechanical, Nonpositive )

اختلاف انواع پمپ های مکانیکی در شکل محفظه آنهاست ،در حالیکه اساس کارشان همگی مشابه است. این نوع بر اساس تغییر حجم ایجاد شده بوسیله دیافراگم کار می کند.

پمپ-بنزین-مکانیکی-جابه-جایی-غیر-مثبت

FIGURE 4. MECHANICAL NONPOSITIVE TYPE FUEL PUMP.

طرز کار پمپ بنزین مکانیکی :

۱-  کورس مکش پمپ :

وقتی بادامک خارج از مرکز میل سوپاپ در زیر شیطانک پمپ بنزین واقع شود ، شیطانک را به بالا حرکت داده و در نتیجه انتهای شیطانک میله متصل به دیافراگم را پایین می کشد.

با حرکت دیافراگم به پایین ،حجم بالای دیافراگم  افزایش یافته و فشار آن از فشار جو کمتر می شود .بنابر این سوخت از باک که تحت فشار جو قرار دارد به پمپ وارد می شود و فضای بالای دیافراگم را اشغال می کند.

در موقع ورود سوخت به پمپ بنزین ،سوپاپ ورودی پمپ باز می شود و سوخت قبل از رسیدن به محفظه ی بالای دیافراگم از فیلتر عبور نموده و و به خوبی تصفیه می شود .

 ۲-  کورس ارسال پمپ :

وقتی شیطانک از زیر خارج از مرکز میل سوپاپ عبور می کند ، فنر زیر دیافراگم که  در کورس مکش فشرده شده بود آزاد می شود و دیافراگم را یه طرف بالا هدایت می کند.

در اثر کوچک شدن حجم بالای دیافراگم ، فشار این منطقه افزایش یافته و سوپاپ خروجی پمپ باز می شود و سوخت به پیاله کاربراتور می ریزد.

 اهرم دیافراگم به شیطانک طوری اتصال دارد که فقط به وسیله آن پایین کشیده می شود.یعنی شیطانک نمیتواند میله دیافراگم را به بالا هدایت کند و عمل بالا بردن دیافراگم به عهده فنر است. بنابر این هرگاه فشار مدار خروجی پمپ بنزین که به پیاله کاربراتور مربوط می شود ،بیشتر از فشار فنر باشد فنر به طور فشرده باقی مانده و شیطانک بدون تاثیر بر دیافراگم حرکت می کند. فنر کوچکی شیطانک را در تماس دائم با  خارج از مرکز نگه می دارد.به این حالت که دیافراگم پمپ بنزین در انتهای کورس مکش متوقف مانده باشد ایست پمپ می گویند. حال اگر به علت مصرف سوخت پیاله کاربراتور ،فشار مدار خروجی پمپ بنزین کاهش یابد به تناسب کم شدن فشار  ، فنر دیافراگم را به بالا حرکت داده و سوخت به پیاله ارسال می شود.

پمپ بنزین مرکب :  (Double Action Fuel Pump )

وسایل نقلیه ای که از سیستم خلاء استفاده می کنند مثلا در  برف پاک کن های خلائی و شیشه شورها از پمپ بنزین مرکب استفاده می کنند. در این نوع پمپ بنزین دو دیافراگم وجود دارد که یکی برای پمپ سوخت و دیگری برای تولید خلاء استفاده می شود . در شکل ۷ پمپ بنزین در پایین قرار داشته و مانند پمپ بنزین مکانیکی کار می کند. تنها تفاوت در این است که در این نوع پمپ حرکت شیطانک دیافراگم خلائی را هم حرکت میدهد.

قسمت خلائی دیافراگم به برف پاک کن و لوله خروجی آن به منیفولد گاز متصل است. در کورس مکش هوای قسمت برف پاک کن مکیده می شودو سوپاپ خروجی راه منیفولد گاز را می بندد. در کورس فشارسوپاپی راه متصل به برف پاک کن را بسته و سوپاپ دیگر لوله پمپ خلائی به منیفولد را باز می کند.

همچنین میتوانید مطالعه کنید :   درباره فیلتر بنزین (صافی بنزین خودرو) و نشانه های کثیف بودن آن بخوانید.

اگر از برف پاک کن استفاده نشود ،مکش مانیفولد گاز ، دیافراگم پمپ خلائی را بالا نگه می دارد و بنابر این پمپ خلائی عمل نمی کند. این نوع برف پاک کن ها را طوری می سازند که در موقع کافی بودن خلا مانیفولد ،خلا لازم برف پاک کن از منیفولد تامین میشود. و وقتیکه خلا منیفولد پاسخگو نباشد پمپ خلائی برف پاک کن را به حرکت در می آورد.

FIGURE 5. DOUBLE ACTION PUMP.

  طرز کار پمپ الکتریکی : (( Electric fuel pump

  در پمپ بنزین الکتریکی دیافراگمی شبیه نوع مکانیکی وجود دارد ولی به جای آن که مانند پمپ مکانیکی بوسیله خارج از مرکز به پایین حرکت کند ، حوزه مغناطیسی سیم پیچ آن را پایین میکشد.

پمپ-الکتریکی

Electric Fuel Pump

پمپ های برقی در دو طرح مختلف ساخته می شوند :

۱-      پمپ برقی مکشی که سوخت را از باک مکیده و به کاربراتور ارسال می کند .( مانند نوع مکانیکی )

۲-      پمپ برقی فشاری یا توربینی که در کف باک قرار داشته و سوخت را از باک تا کاربراتور هدایت می کند.

طرز کار پمپ الکتریکی مکشی :

( BELLOWS-TYPE ELECTRIC FUEL PUMP)

پمپ-الکتریکی-مکشی

.FIGURE 6. BELLOWS-TYPE ELECTRIC FUEL PUMP

در پمپ بنزین برقی مکشی یک فانوسی وجود دارد که میلهای به آن متصل است. میله از میان مگنتی عبور نموده و در حالت خاموش با نیروی فنری به طرف بالا هدایت می شود و لذا فانوسی به حات فشرده در می آید.

وقتی کلید جرقه روشن می شود جریان باتری به پمپ الکتریکی نیز راه پیدا می کند.سیم پیچ مگنت انرژی پیدا نمودهو میله فانوسی را به طرف پایین جذب می کند. با این عمل فانوسی باز شده و حجم بالای آن افزایش یافته و سوخت از باک به پمپ مکیده می شود.

وقتی فانوسی به کورس پایین خود میرسد ، پلاتین های پمپ قطع شده و لذا انرژی مغناطیسی نیز از بین می رود. در این موفع ، فنر برگردان فانوسی آن را به طرف بالا پرتاب نموده و ضمن کوچک شدن حجم فانوسی فشار آن بالا رفته  و مرحله تحویل سوخت پمپ اغاز می گردد.وقتی که فانوسی به کورس بالا رسید، پلاتین ها وصل شده و مگنت انرژی پیدا می کند و این وضع پی در پی تکرار می شود.

 طرز کار پمپ الکتریکی فشاری (توربینی ) :

در این نوع پمپ یک توربین کوچکی به کار رفته که به وسیله یک موتور برقی کار می کند.این پمپ در باک بنزین قرار دارد و در بنزین غوطه ور است. پمپ توربینی با فشار ثابتی سوخت را به مدار شناور کاربراتور ارسال می کند.

در سرعت های کم که موتور سوخت کمی مصرف می کند ، فشار مدار خروجی پمپ زیاد می شود.در این حالت توربین پمپ به گردش خود ادامه میدهد بدون آنکه سوخت ارسال کند. زیرا سوخت حالت لغزش ئر پره های توربین ایجاد می کند.

در پمپ توربینی فقط سوپاپ یک طرفه به کار می برند که در موقع خاموش بودن موتور در مدار پمپ سوخت باقیمانده تا به روشن شدن موتور سرعت بدهد.

 بازده پمپ بنزین :

پمپ بنزین وظیفه دارد سوخت مورد نیاز موتور را در تمام شرایط فراهم کند. به علاوه باید فشار  کافی در لوله خروجی بین پمپ بنزین و کاربراتور برقرار نماید تا از تبخیر سوخت در لوله و ایجاد قفل گازی جلوگیری شود.

پمپ بنزین ها معمولا در حداکثر سرعت می توانند تا  ۴۰ لیتر سوخت را در هر ساعت ارسال نمایند. البته این مفدار سوخت در موتور مصرف نمی شودولی راندمان پمپ را با شدت جریان آن تعیین می کند. بیشترین راندمان پمپ در دور آرام آن است زیرا در این حالت مصرف موتور کم و فشار تولیدی آن زیاد است.

مرجع :

       درس فنی سال سوم هنرستان مبحث موتور

 
  
  نظربده مسابقه‌ای است برپایه نظرات، تجربیات و دانش ارزشمند شماست کاری که باید در این مسابقه انجام دهید ، این است که مطالب مختلف را مطالعه کنید و دیدگاه خود را درباره آن موضوع در بخش نظرات در پایین همان مطلب، به اشتراک بگذارید . شما با هر نظری که در سایت به ثبت می‌رسانید، امتیاز می‌گیرید و هر امتیاز دارای کد تخفیف خرید از فروشگاه و هدیه رایگان می باشد .  
  •  
  •  
  • پایان پیام

برندهای موجود

پخش اسپری انژکتور ام طوسی ( mtoosi )

برندهای موجود

پخش پمپ بنزین خودرو با برند bpco ( بی پی کو )

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت ایمن تک پیشرو

برندهای موجود

پخش ترموستات های باباپارت

برندهای موجود

مرکز پخش عمده کمک فنر کوشاوران ، kds

برندهای موجود

عرضه تسمه دانگیل کره

برندهای موجود

پخش لوازم یدکی خودرو چکاد

برندهای موجود

نماینده و پخش محصولات امیرنیا

برندهای موجود

نماینده و پخش لنت های G.S.S

برندهای موجود

نماینده و پخش کننده شمع PMQ تحت لیسانس Autolite

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت همتک

برندهای موجود

پخش فنر لول های شرکت AGU

برندهای موجود

اینه پیشگام

برندهای موجود

پخش محصولات گوهر قطعه پارسیان

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت مارپیچ باختر MBC

برندهای موجود

پخش کیت کلاچ پراید پی اچ سی والئو آبی (PHC Valeo) ساخت کره

برندهای موجود

پخش قطعات و لوازم جلوبندی خودرو رفیع نیا

برندهای موجود

سنسور اکسیژن NTK ژاپن

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت مهرتابش

برندهای موجود

اسپری انژکتور و محصولات نگهداری خودرو STP

برندهای موجود

نماینده و پخش لامپ عقاب کره

برندهای موجود

ایران کاربراتور

برندهای موجود

پخش کابل های کنترلی خودرو و دستگاه های شیشه بالابر شرکت سبزوار PKC ( پیشرو کابل سبزوار )

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت بتا سرامد

برندهای موجود

گارانتی محصولات عرضه شده

برندهای موجود

پخش واترپمپ پارسیان

برندهای موجود

پخش کمک فنر های کوشاوران KDS

برندهای موجود

کیت کلاچ ( دیسک و صفحه ) سکو

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت سامفر

برندهای موجود

تسمه تایگر

برندهای موجود

پخش محصولات جلوبندی لاهیجان

برندهای موجود

زمان فنر

برندهای موجود

هرینگتون

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت ام دبلیو اچ mwh

برندهای موجود

پخش انواع جک خودرو مددرویان

برندهای موجود

توزیع تسمه ها و کیت های تایم پاورگریپ ، گیتس

برندهای موجود

پخش و فروش لنت پارس

برندهای موجود

پخش پمپ بنزین های راویان نور ، دقایق فن

برندهای موجود

بازرگانی الماس پور

برندهای موجود

پخش محصولات گروه کارخانجات لاستیک سازی گیلان

برندهای موجود

شما بگویید چه برند و کالایی نیاز دارید

برندهای موجود

پخش محصولات دستگاه های شیشه بالابر شرکت صنعتی ابری

برندهای موجود

پخش محصولات سوخت اما

برندهای موجود

نماینده و عاملیت توزیع لنت ترمز gss با مهر استاندارد ایران

برندهای موجود

پخش انواع دیسک و صفحه والئو فرانسه

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت ارال تک

برندهای موجود

شرکت NGK ژاپن

برندهای موجود

بلبرینگ های FAG – بهترین کیفیت و قیمت

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت شتابکار

برندهای موجود

پخش شمع سوزنی NGK معرفی شمع جی پاور ۷۰۹۲

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت اتحاد موتور ( امکو )

برندهای موجود

اینه کاوج

برندهای موجود

Ngktsq

برندهای موجود

پخش جعبه فرمان های مارپیچ باختر mbc

برندهای موجود

نماینده و پخش کننده شمع KLG

برندهای موجود

پخش شمع اورجینال رنو

برندهای موجود

پخش محصولات سمن شیمی

برندهای موجود

اکسل روئین صنعت

برندهای موجود

پخش واترپمپ ایران گداخت

برندهای موجود

برند بوش bosch و همه چیز درباره ان

برندهای موجود

ایده پارت

برندهای موجود

امید فنر

برندهای موجود

پخش محصولات و پمپ بنزین های شرکت مادپارت

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت رادیکال

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت ایران پژوهش

برندهای موجود

اسپری انژکتور شوی گانک

برندهای موجود

دیسک و صفحه کلاج لوک المان

برندهای موجود

وایرشمع بوجیکورد

برندهای موجود

ایده نگر

برندهای موجود

پخش الماس پور

 
همچنین میتوانید مطالعه کنید :   همه چیز درباره شمع خودرو
 انلاین شاپ الماس پور     

علت چرب شدن شمع خودرو و نحوه رفع آن

تفاوت قطعات اصلی و غیراصلی لوازم یدکی خودرو

۵ دلیل واضح برای تعویض دیسک و صفحه کلاچ خودرو

هوزینگ دیفرانسیل گیربکس خودرو

ترموستات و مشکلاتش

زمان و دلایل تعویض روغن گیربکس های دستی و دیفرانسیل

دستگاه ها و تجهیزات لازم جهت راه اندازی اتوسرویس تعویض روغنی و آپاراتی

راهنمای خرید جک خودرو و معرفی انواع جک ماشین

اگر دهانه یا گًپ شمع تنظیم نباشد، چه بلایی سر ماشین می‌آید؟

مراحل تست پمپ بنزین

انتخاب باتری مناسب خودرو

دلیل عطسه و صدای انفجار در هواکش

نکاتی در مورد نگهداری خودرو

آیا ماشین دنده اتوماتیک دیسک و صفحه کلاچ دارد؟

علت کار نکردن فن خودرو و نحوه حل مشکل

جلوگیری از دزدی و سرقت خودرو

انواع کمک‌فنر و کاربرد آن در خودرو

برداشتن کاتالیزور ماشین و معایب و مزایا

شستشوی انژکتور

نکات نگهداری خودرو

بررسی علل خاموش شدن ناگهانی خودرو

تشریح کامل چراغ های اخطار پشت آمپر خودرو

جعبه فرمان چیست و چه وظیفه‌ای دارد ؟

علت صدای لق لق ، تق تق یا تقه مداوم در جعبه فرمان

کمک فنر و عیب یابی کمک فنر خودرو

اموزش تعمیر جلوبندی پراید

آموزش تصویری نحوه تعویض شمع خودرو پراید – ۲۰۶ – سمند – تیبا – پژو پارس

معرفی شغل مکانیک خودرو

روش‌های تشخیص رنگ شدگی بدنه خودرو کارکرده چیست؟

۶ برند برتر شمع خودرو در ایران

آموزش کامل تمیز کردن استپر موتور Steper خودرو

راهنمای خرید و انتخاب واترپمپ خودرو

باور غلط زیاد بودن شتاب خودرو با شمع چند الکترود اما باور صحیح بالا بودن عمر مفید شمع چند الکترود

چگونه مصرف سوخت و بنزین خودرو را کاهش دهید

تاریخچه شمع

نکات بسیار مهم درباره سیل رانندگی و خودرو

روش‌های تست شمع خودرو چگونه است؟

انواع پمپ بنزین خودرو

دلیل آب کم کردن خودرو چیست؟

معرفی سوزن انژکتور، علائم خرابی و روش های شستشوی آن

سنسور اکسیژن و عملکرد ان

از بین بردن خراش‌های روی ماشین

خودروی هیبریدی چیست و چگونه کار می کند؟/آشنایی با خودروهای هیبریدی موجود در ایران (+جزئیات و عکس)

باتری خراب است یا دینام؟

اهمیت نگهداری ، قطعات یدکی خودرو

نکات و توصیه های مهم برای نگهداری انواع خودرو ها

مهمترین مشخصه های روغن موتور مناسب برای خودرو

منشا نشتی مایعات زیر خودرو چیست؟

آموزش نصب رله تقویت کننده شیشه بالابر پراید ، پژو ۴۰۵

روغن سوزی موتور خودرو

۷ مرحله برای شناسایی و تعمیر خودرو خود

نحوه ی خاموش کردن چراغ آچار(سرویس) پژو۲۰۶ و رانا

قطع و وصل اتوماتیک پمپ بنزین

علائمی که خبر از خرابی و نیم‌ سوز شدن پمپ بنزین دارند

آموزش روش های تعویض کاسه نمد و تعویض دنده

چرا پیشرانه‌ها ضربه‌ (ناک) می‌زنند

علائم خرابی سیستم فرمان هیدرولیک خودرو پراید ، پژو ۴۰۵ ،سمند ، پژو ۲۰۶ ،رنو تندر

اشتباهات رایج مکانیک ها

عیب یابی سریع خودرو و تعمیر آن

علت اصلی سفت شدن فرمان هیدرولیک چیست؟

شناسایی شمع اکیوم اصلی و تقلبی در بازار

چرا صدای پمپ بنزین نمیاد؟

بهترین روغن موتور بر اساس استاندارد گرانروی

از صفر تا صد اسپری انژکتور شور و نحوه استفاده از ان

بلایی که بنزین معمولی سر خودرو‌ می‌آورد

آموزش تعویض ماهک دنده پژو ۴۰۵ ، سمند ، پژو ۲۰۶ و زانتیا

علت ذوب شدن سر شمع خودرو

نشانه هایی که خرابی پمپ بنزین خودرو شما را هشدار می دهد

راهنمای خرید لاستیک دولتی به قیمت کارخانه

راه اندازی مغازه ی تعویض روغنی | درآمد و معایب تعویض روغنی

وقتی آمپر آب ماشین بالا رفت چه کنیم؟

استپر چیست و چه نقشی در خودرو دارد؟

تفاوت شمع پلاتینیوم و ایریدیوم

آشنایی با دسته موتور خودرو

علت خروج اب از اگزوز

7 راه ساده و سریع جهت تشخیص شمع خراب خودرو

تشخیص نوع خرابی شمع از روی شکل ظاهری شمع

چگونه چراغ چک خودرو را خاموش کنیم؟

لیست و جداول عیب یابی سیستم های مختلف خودرو

زمان تعویض روغن های ترمز، هیدرولیک و گیربکس

مراحل راه‌اندازی فروشگاه لوازم یدکی

سیم کلاچ رگلاژ اتوماتیک یا رگلاژ دستی ؟

شیر فرمان یا شیر هیدرولیک چیست و چه وظایفی دارد؟

معرفی ۱۵ هشدار برای جلوگیری از خرابی جلوبندی خودرو

با روش صحیح اضافه کردنِ آب رادیاتور آشنا شوید

باز کردن و بستن پمپ بنزین ۲۰۶

همه چیز درباره شمع خودرو

جعبه فرمان چیست و دقیقا چه کار می کند؟

نحوه صحیح آب بندی کردن خودروی صفر

نحوه ی خاموش کردن چراغ آچار(سرویس) سمند EF7

نشتی روغن هیدرولیک

شمع خودرو چیست؟ عیب یابی تصویری شمع خودرو

کوئل خودرو و عیب یابی

آموزش خاموش کردن چراغ سرویس در خودروهای داخلی

چرا ماشین دیر روشن می شود؟

نحوه خاموش کردن چراغ آچار

علت و علائم خرابی شمع خودرو

نگهداری موتور xu7

تفاوت لنت ترمز جلو و عقب خودرو در چیست؟

همه چیز درمورد ضدیخ

اصول نگهداری از خودرو

اهمیت شستشوی سیستم سوخت رسانی خودرو

علت کم جون شدن ماشین

نکات نگهداری از گیربکس دستی خودرو

وایر شمع چیست و چه نقشی در خودرو دارد ؟

عیب یابی استپر موتور

نگهداری خودرو نیازمند توجه به چه نکاتی است؟

نحوه انتخاب و خرید شمع موتور خودرو

کاربرد درب سوپاپ و واشر درب سوپاپ چیست

دلایل سوختن لامپ چراغهای خودرو و روشهای جلوگیری از آن

شناسایی شمع NGK تقلبی و اصلی

چرا خودروی ما داغ می کند؟

خلافی آنلاین/استعلام خلافی خودرو از طریق اینترنت، پیام کوتاه ، تلفن

دلیل قطع و وصل شدن کولر ماشین چیست؟

چرا وقتی ترمز میکنم ماشین خاموش میشه یا کم جون میشه؟

نحوه تشخیص زمان تعویض صفحه کلاچ خودرو

نگهداری و سرویس دوره ای خودرو

نکاتی که در مورد علائم نیم سوز شدن پمپ بنزین باید بدانید!

اکسل خودرو چیست و چه کاربردی دارد؟

اولین اقدام پس از روشن شدن چراغ چک خودرو چیست؟

پمپ روغن یا اویل پمپ چیست و چه وظیفه ای در خودرو دارد؟

موقع خرابی ماشین در جاده چیکار کنیم؟ 14 اقدام حیاتی

چگونه شمع خودرو را تمیز کنیم؟

دستگاه شیشه بالابر خودرو چیست و چه ویژه‌گی هایی دارد ؟

تنظیم موتور با دستگاه دیاگ

تشخصیص صدای جعبه فرمان پژو ۴۰۵ و تست نشتی روغن

نشانه های مهم ضعیف شدن لنت ترمز

چگونه از صفحه کلاچ خودرو خود مراقبت کنیم؟

ماهک گیربکس چیست و چگونه عمل می کند؟

راه اندازی فروشگاه لوازم یدکی خودرو

نکاتی ساده جهت خنک تر کردن کولر خودرو

همه چیز در مورد تسمه تایم و زنجیر تایم

مکانیکی به زبان ساده؛ چگونه بدون دانش تخصصی عیب خودرو را کشف کنیم؟

در مورد شمع خودرو چه میدانید ؟

مشکلات انژکتورها و نحوه بررسی و رفع آنها

استارت خوردن و علت روشن نشدن ماشین

فواید تنظیم موتور خودرو چیست ؟

تست و تعویض پمپ بنزین ماشین

اشتباه اکثر رانندگان ایرانی موقع پر کردن باک بنزین

واتر پمپ چه نقشی در خودرو دارد؟

شستشو موتور خودرو ، بشوریم با نشودیم ؟

استپر موتور چیست و نشانه‌ خرابی استپر موتور خودرو چیست ؟

استارت خوردن و روشن نشدن ماشین

۱۰ دلیل رایج روشن شدن چراغ چک در خودروها

آیا بلبرینگ ها و رولبرینگ ها مشابه یکدیگر هستند؟

اطلاعاتی در مورد سیبک فرمان خودرو و کاربرد ان

انواع صدای ماشین و علت ان

وظیفه پمپ بنزین خودرو + نشانه خرابی پمپ بنزین ماشین

علت نرسیدن برق به پمپ بنزین

شایع ترین ایرادات خودرو

عواقب تاخیر در تعویض تسمه ها

آشنایی با روغن موتور و روغن سوزی خودرو

ماهک دنده چیه و چرا خراب میشه؟!

علائم و تست خرابی پمپ بنزین انواع ماشین

بهترین روش های کاهش مصرف سوخت خودرو

درباره فیلتر بنزین (صافی بنزین خودرو) و نشانه های کثیف بودن آن بخوانید.

بهترین زمان تعویض روغن گیربکس دستی و اتوماتیک

واتر پمپ ماشین و نحوه نگهداری از آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *