👨‍💻 انواع شمع خودرو :

بطور یقین شمع های سوزنی، علت بکار بردن پلاتین های متعدد در ساخت شمع صرفا بالا بردن طول عمر آن است و امکان جرقه زنی همزمان همه الکترود ها با هم با سیستم ولتاژ خودرو های استاندارد تقریبا محال است.فقط در زمانهایی که حرارت یک الکترود طوری بالا برود که مقاومت الکتریکی آن مانع گذر الکترون های آماده تخلیه از الکترود مثبت شود،الکترون ها الکترود منفی خنک تر را انتخاب می کنند.شاید به همین دلیل است که بعضی ها با خطای دید تصور می کنند که همه الکترود ها با هم جرقه می زنند چون چشم انسان از دیدن و تشخیص حدود چند ده جرقه در ثانیه و تمیز دادن بین آنها نا توان است. 
مطلب نامناسب در مورد این شمع ها نسبت به شمع های سوزنی داشتن احتمال خاموشی شعله به دلیل چا ه های حرارتی بیشتر(الکترود های منفی بیشتر) و نیز داشتن هندسه جرقه وشعله عمود بر راستای سیلندر که امکان انتشار شعله همگن را از بین می برد می توان نام برد. البته لازم به ذکر است تولید شمع های چند پلاتین در زمان خود نسبت به شمع های عادی یک انقلاب بود و در زمان خود گام مثبتی در راستای احتراق بهتر به حساب می آمد. شمع های سوزنی ایریدیم جدید با تکیه بر خواص مواد بکار رفته در آنها و تکنولوژی صرف شده درساختشان دارای جرقه قوی تر در راستای سیلندر که امکان انتشار همگن شعله را پدید می آورد و باعث بهسوزی میگردد، از عمر طولانی برخوردار بوده و اقدام موثری در راستای بالا بردن کارآیی موتور های درونسوز و حفظ محیط زیست به حساب می آیند،البته اغلب به دلیل بالا بودن هزینه ساخت از قیمت های بالایی برخوردارند که البته با کاهش مصرف سوخت و افزایش عمر قطعات موتور خودرو این هزینه اولیه را برای مصرف کننده جبران خواهند کرد.


عیب یابی تصویری شمع خودرو :

تبلیغات

 1- شمع سالم
ظاهر سر شمع : نوک چینی عایق سفید متمایل به خاکستری یا زرد متمایل به خاکستری تا قهوه ای باشد ، گویای این است که موتور میزان است ، دامنه حرارتی شمع صحیح میباشد سیستم سوخت و برق موتور تنظیم است موتور ریپ نمی زند و ساسات درست عمل میکند.اثری از مکمل های سربی بنزین و یا سایر ترکیبات متعلقه روغن موتور روی سطح چینی دیده نمی شود موتوردر دمای مناسب کار می کند.
۲- شمع سالم با سر قرمز :
ظاهر سر شمع :چینی به رنگ صورتی مایل به قرمز
علت : مواد افزودنی به بنزین بدون سرب برای بالا بردن اکتان ، شمع سالم محسوب می شود.
۳- شمع آغشته به بنزین :
ظاهر سر شمع : سر شمع آغشته به بنزین بوده و معمولا بوی بنزین کاملا به مشام می رسد.معمولا چینی سر شمع به رنگ زغال در آمده است.
علت: تنظیم نبودن ساسات و خفگی، پاشش مخلوط سوخت و هواغلیظ ،مشکل در سیستم جرقه زنی، استفاده از شمع سرد ،نشت انژکتور سوخت
نتیجه : ریپ زدن و بد روشن شدن موتور .
راه حل : کنترل مخلوط هوا و بنزین ،چک کردن سیستم برق و شمع ها، چک کردن انژکتور ها
 

۴- کوبش ( دتونیشن)
  ظاهر سر شمع : معمولا چینی سر شمع ترک خورده ،قسمتی از آن خورده یا کنده شده است،الکترود منفی نیز خورد یا کنده شده است.
علت : اکتان پایین سوخت، تایم موتور بیش از حد آوانس می باشد،صدای ناک شنیده می شود(چق چق)
راه حل : سوپاگ EGR چک شود،سنسور ناک یا دتونیشن چک شود،ارزش حرارتی شمع با کاتالوگ چک شود.
۵-  فرسودگی شدید الکترود
ظاهر سر شمع : معمولا الکترود مرکزی شمع کاملا و یا تا حد زیادی از بین رفته و لبه های آن گرد شدهو چینی دور الکترود سوخته است.
علت : عدم تعویض شمع ها در زمان تعیین شده
نتیجه: ریپ زدن به ویژه به هنگام شتاب گرفتن . بد روشن شدن موتور به علت زیاد شدن فاصله دو الکترود
راه حل : تعویض شمع ها
 

۶- سر شمع براق – رسوبات سربی
نقاطی از چینی به رنگ لعابی زرد متمایل به قهوه ای و گاهی هم سبز رنگ در می آید.
علت : وجود ترکیبات سربی در بنزین ، این لایه لعابی معمولا” هنگامی ایجاد میشود که مسافتی طولانی در حالت تخته گاز رانندگی شود
نتیجه : در حالت رانندگی در حالت تخته گاز ، لایه لعابی از نظر الکتریکی هادی گشته و سبب ریپ زدن میگردد.
راه حل : تعویض شمع ها با درجه حرارت خنک تر ، پاک کردن شمع معیوب فایده ای ندارد .
۷-شمع دوده زده – زغال گرفته
ظاهر سر شمع : نوک چینی عایق ، الکترود ها و پوسته شمع ، با لایه ای از دوده سیاه مخملی پوشیده میشود .
علت : میزان نبودن مخلوط هوا و بنزین ( کاربراتور و یا انژکتور ) غلظت مخلوط هوا و بنزین ، گرفتگی فیلتر هوا ، تنظیم نبودن ساسات اتوماتیک یا زیاده از کشیدن ساسات دستی.بکار بردن شمع سرد،نشت بودن سیستم وکیوم کاربراتور،کنیستر کربنی خراب،رانندگی در مسافتهای بسیار کوتاه
نتیجه : ریپ زدن و بد روشن شدن در حالت سردی موتور .
راه حل : تعویض شمع ها با درجه حرارت گرم تر ، کنترل مخلوط هوا و بنزین و کنترل ساسات ، هواکش کثیف را تعویض گردد
۸- پیش احتراق (Pre Ignition)
ظاهر سر شمع : الکترود مرکزی و منفی شمع ذوب شده ، چینی سر شمع صدمه دیده است.
علت : شمع بسیار گرم برای موتور ، برق دزدی وایر های شمع از یکدیگر ،آوانس بیش از حد سیستم جرقه ،مخلوط سوخت و هوای بسیار رقیق، سوپاپ EGR معیوب، پر شدن اتاق انفجار با باقیمانده های سوخت بد، وجود نقاط بسیار داغ در اتاق انفجار بدلیل سیستم خنک کاری ضعیف در سر سیلندر،بستن شمع با گشتاور نا مناسب و یا خرابی واشر سر سیلندر
نتیجه : ریپ زدن ، افت قدرت موتور و آسیب دیدن آن .
راه حل : تنظیم سیستم سوخت و برق موتور . نصب شمع های جدید و با کیفیت با دامنه حرارتی صحیح،استفاده از وایر های مناسب،چک سیستم خنککاری موتور
۹- تجمع خاکستر
ظاهر سر شمع : سر الکترود مثبت و منفی به همراه سر سرامیکی آن بوسیله لایه ضخیمی از خاکستر طلایی مایل به سفید پوشانده شده است.
علت : ، استفاده از بنزین سرب دار و استفاده از مکمل های سرب دار بنزین و مکمل بی کیفیت روغن.
نتیجه : ریپ زدن ، افت قدرت موتور بدلیل عایق شدن سر شمع با خاکستر .
راه حل :. نصب شمع های جدید و با دامنه حرارتی صحیح استفاده ازبنزین و مکمل های مرغوب.
۱۰- آغشته شدن سر شمع به روغن
ظاهر سر شمع : ایجاد لایه ضخیمی از خاکستر ملحقات روغن و بنزین روی چینی ، الکترود مرکزی و الکترود منفی، ساختار این خاکستر نرم و نیمسوز مانند است .
علت : روغن به اتاقک احتراق نفوذ کرده است ،رینگ های رو غن پیستون سوخته یا شکسته است ،گیت سوپاپ سوخته است.
نتیجه : گداختگی این خاکستر منجر به احتراق پیش از وقت مخلوط هوا و بنزین در اتاقک احتراق شده و سبب افت قدرت موتور میگردد.
راه حل : تعمیر موتور ، تعویض شمع ها .
۱۱-  آسیب مکانیکال
ظاهر سر شمع : الکترود مثبت و منفی دفرم شده و سرامیک سر شمع شکسته یا پریده است.
علت : آسیب دیدگی فیزیکی ناشی از ضربه یا زمین افتادن حین نصب یا بد نصب کردن ، مناسب نبودن اندازه شمع و برخورد آن با پیستون، شکستن یا لب پر شدن پیستون یا سوپاپ
نتیجه : ریپ زدن و از دست دادن جرقه
راه حل : تعویض شمع ها و تعمیر موتور در صورت نیاز

۱۲- شمع آغشته به سرب
ظاهر سر شمع : سر سرامیک شمع زرد مایل به قهوه ای براق گشته است
علت : داشتن سرب در بنزین و یا مکمل های سرب دار
نتیجه : بد کار کردن موتور و از دست دادن جرقه بدلیل عایق شدن سر شمع
راه حل : تعویض شمع ها و استفاده از بنزین بدون سرب در خودرو

همچنین میتوانید مطالعه کنید :   راه اندازی فروشگاه لوازم یدکی خودرو
 
  
  نظربده مسابقه‌ای است برپایه نظرات، تجربیات و دانش ارزشمند شماست کاری که باید در این مسابقه انجام دهید ، این است که مطالب مختلف را مطالعه کنید و دیدگاه خود را درباره آن موضوع در بخش نظرات در پایین همان مطلب، به اشتراک بگذارید . شما با هر نظری که در سایت به ثبت می‌رسانید، امتیاز می‌گیرید و هر امتیاز دارای کد تخفیف خرید از فروشگاه و هدیه رایگان می باشد .  

  •  
  •  
  • پایان پیام

برندهای موجود

کیت کلاچ ( دیسک و صفحه ) سکو

برندهای موجود

پخش اسپری انژکتور ام طوسی ( mtoosi )

برندهای موجود

دیسک و صفحه کلاج لوک المان

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت رادیکال

برندهای موجود

نماینده و پخش محصولات امیرنیا

برندهای موجود

وایرشمع بوجیکورد

برندهای موجود

پخش شمع سوزنی NGK معرفی شمع جی پاور ۷۰۹۲

برندهای موجود

پخش واترپمپ ایران گداخت

برندهای موجود

پخش محصولات و پمپ بنزین های شرکت مادپارت

برندهای موجود

بازرگانی الماس پور

برندهای موجود

پخش الماس پور

برندهای موجود

نماینده و پخش لنت های G.S.S

برندهای موجود

Ngktsq

برندهای موجود

سنسور اکسیژن NTK ژاپن

برندهای موجود

مرکز پخش عمده کمک فنر کوشاوران ، kds

برندهای موجود

پخش محصولات گروه کارخانجات لاستیک سازی گیلان

برندهای موجود

پخش لوازم یدکی خودرو چکاد

برندهای موجود

پخش شمع اورجینال رنو

برندهای موجود

ایران کاربراتور

برندهای موجود

پخش ترموستات های باباپارت

برندهای موجود

پخش کابل های کنترلی خودرو و دستگاه های شیشه بالابر شرکت سبزوار PKC ( پیشرو کابل سبزوار )

برندهای موجود

پخش محصولات گوهر قطعه پارسیان

برندهای موجود

عرضه تسمه دانگیل کره

برندهای موجود

شرکت NGK ژاپن

برندهای موجود

پخش فنر لول های شرکت AGU

برندهای موجود

پخش پمپ بنزین خودرو با برند bpco ( بی پی کو )

برندهای موجود

پخش واترپمپ پارسیان

برندهای موجود

اسپری انژکتور شوی گانک

برندهای موجود

برند بوش bosch و همه چیز درباره ان

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت سامفر

برندهای موجود

پخش محصولات سمن شیمی

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت مارپیچ باختر MBC

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت ایران پژوهش

برندهای موجود

پخش و فروش لنت پارس

برندهای موجود

نماینده و پخش کننده شمع KLG

برندهای موجود

اینه کاوج

برندهای موجود

زمان فنر

برندهای موجود

پخش قطعات و لوازم جلوبندی خودرو رفیع نیا

برندهای موجود

هرینگتون

برندهای موجود

نماینده و پخش کننده شمع PMQ تحت لیسانس Autolite

برندهای موجود

پخش انواع دیسک و صفحه والئو فرانسه

برندهای موجود

شما بگویید چه برند و کالایی نیاز دارید

برندهای موجود

پخش محصولات سوخت اما

برندهای موجود

پخش کمک فنر های کوشاوران KDS

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت همتک

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت مهرتابش

برندهای موجود

امید فنر

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت ایمن تک پیشرو

برندهای موجود

توزیع تسمه ها و کیت های تایم پاورگریپ ، گیتس

برندهای موجود

بلبرینگ های FAG – بهترین کیفیت و قیمت

برندهای موجود

ایده نگر

برندهای موجود

نماینده و پخش لامپ عقاب کره

برندهای موجود

پخش انواع جک خودرو مددرویان

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت اتحاد موتور ( امکو )

برندهای موجود

تسمه تایگر

برندهای موجود

اکسل روئین صنعت

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت بتا سرامد

برندهای موجود

پخش کیت کلاچ پراید پی اچ سی والئو آبی (PHC Valeo) ساخت کره

برندهای موجود

پخش محصولات جلوبندی لاهیجان

برندهای موجود

ایده پارت

برندهای موجود

گارانتی محصولات عرضه شده

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت شتابکار

برندهای موجود

پخش محصولات دستگاه های شیشه بالابر شرکت صنعتی ابری

برندهای موجود

اسپری انژکتور و محصولات نگهداری خودرو STP

برندهای موجود

پخش جعبه فرمان های مارپیچ باختر mbc

برندهای موجود

پخش پمپ بنزین های راویان نور ، دقایق فن

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت ارال تک

برندهای موجود

پخش محصولات شرکت ام دبلیو اچ mwh

برندهای موجود

نماینده و عاملیت توزیع لنت ترمز gss با مهر استاندارد ایران

برندهای موجود

اینه پیشگام

 
 انلاین شاپ الماس پور     

هوزینگ دیفرانسیل گیربکس خودرو

بهترین زمان تعویض روغن گیربکس دستی و اتوماتیک

تفاوت شمع پلاتینیوم و ایریدیوم

بهترین روش های کاهش مصرف سوخت خودرو

باور غلط زیاد بودن شتاب خودرو با شمع چند الکترود اما باور صحیح بالا بودن عمر مفید شمع چند الکترود

انواع پمپ بنزین خودرو

لیست و جداول عیب یابی سیستم های مختلف خودرو

راه اندازی مغازه ی تعویض روغنی | درآمد و معایب تعویض روغنی

نکات و توصیه های مهم برای نگهداری انواع خودرو ها

بررسی علل خاموش شدن ناگهانی خودرو

تفاوت قطعات اصلی و غیراصلی لوازم یدکی خودرو

آموزش کامل تمیز کردن استپر موتور Steper خودرو

شمع خودرو چیست؟ عیب یابی تصویری شمع خودرو

مراحل تست پمپ بنزین

آموزش نصب رله تقویت کننده شیشه بالابر پراید ، پژو ۴۰۵

شیر فرمان یا شیر هیدرولیک چیست و چه وظایفی دارد؟

از بین بردن خراش‌های روی ماشین

نگهداری موتور xu7

شستشوی انژکتور

نگهداری خودرو نیازمند توجه به چه نکاتی است؟

علائم و تست خرابی پمپ بنزین انواع ماشین

نکات نگهداری خودرو

جعبه فرمان چیست و چه وظیفه‌ای دارد ؟

استپر چیست و چه نقشی در خودرو دارد؟

اکسل خودرو چیست و چه کاربردی دارد؟

تست و تعویض پمپ بنزین ماشین

چرا وقتی ترمز میکنم ماشین خاموش میشه یا کم جون میشه؟

وظیفه پمپ بنزین خودرو + نشانه خرابی پمپ بنزین ماشین

اهمیت شستشوی سیستم سوخت رسانی خودرو

علت صدای لق لق ، تق تق یا تقه مداوم در جعبه فرمان

نشتی روغن هیدرولیک

واتر پمپ چه نقشی در خودرو دارد؟

راهنمای خرید جک خودرو و معرفی انواع جک ماشین

دلیل آب کم کردن خودرو چیست؟

تشریح کامل چراغ های اخطار پشت آمپر خودرو

وقتی آمپر آب ماشین بالا رفت چه کنیم؟

چرا پیشرانه‌ها ضربه‌ (ناک) می‌زنند

در مورد شمع خودرو چه میدانید ؟

وایر شمع چیست و چه نقشی در خودرو دارد ؟

آشنایی با روغن موتور و روغن سوزی خودرو

معرفی شغل مکانیک خودرو

راهنمای خرید لاستیک دولتی به قیمت کارخانه

مکانیکی به زبان ساده؛ چگونه بدون دانش تخصصی عیب خودرو را کشف کنیم؟

مشکلات انژکتورها و نحوه بررسی و رفع آنها

نکات نگهداری از گیربکس دستی خودرو

پمپ روغن یا اویل پمپ چیست و چه وظیفه ای در خودرو دارد؟

علت نرسیدن برق به پمپ بنزین

همه چیز درباره شمع خودرو

شایع ترین ایرادات خودرو

چرا خودروی ما داغ می کند؟

تشخیص نوع خرابی شمع از روی شکل ظاهری شمع

با روش صحیح اضافه کردنِ آب رادیاتور آشنا شوید

چگونه چراغ چک خودرو را خاموش کنیم؟

چگونه شمع خودرو را تمیز کنیم؟

نحوه تشخیص زمان تعویض صفحه کلاچ خودرو

اموزش تعمیر جلوبندی پراید

خلافی آنلاین/استعلام خلافی خودرو از طریق اینترنت، پیام کوتاه ، تلفن

سیم کلاچ رگلاژ اتوماتیک یا رگلاژ دستی ؟

همه چیز در مورد تسمه تایم و زنجیر تایم

آموزش روش های تعویض کاسه نمد و تعویض دنده

علت چرب شدن شمع خودرو و نحوه رفع آن

۱۰ دلیل رایج روشن شدن چراغ چک در خودروها

بهترین روغن موتور بر اساس استاندارد گرانروی

ترموستات و مشکلاتش

فواید تنظیم موتور خودرو چیست ؟

نکات بسیار مهم درباره سیل رانندگی و خودرو

انتخاب باتری مناسب خودرو

چرا ماشین دیر روشن می شود؟

باتری خراب است یا دینام؟

استپر موتور چیست و نشانه‌ خرابی استپر موتور خودرو چیست ؟

7 راه ساده و سریع جهت تشخیص شمع خراب خودرو

علائم خرابی سیستم فرمان هیدرولیک خودرو پراید ، پژو ۴۰۵ ،سمند ، پژو ۲۰۶ ،رنو تندر

نحوه صحیح آب بندی کردن خودروی صفر

دلیل عطسه و صدای انفجار در هواکش

نشانه هایی که خرابی پمپ بنزین خودرو شما را هشدار می دهد

دلیل قطع و وصل شدن کولر ماشین چیست؟

انواع کمک‌فنر و کاربرد آن در خودرو

منشا نشتی مایعات زیر خودرو چیست؟

تفاوت لنت ترمز جلو و عقب خودرو در چیست؟

نکاتی در مورد نگهداری خودرو

نکاتی که در مورد علائم نیم سوز شدن پمپ بنزین باید بدانید!

آموزش تعویض ماهک دنده پژو ۴۰۵ ، سمند ، پژو ۲۰۶ و زانتیا

همه چیز درمورد ضدیخ

اطلاعاتی در مورد سیبک فرمان خودرو و کاربرد ان

استارت خوردن و روشن نشدن ماشین

استارت خوردن و علت روشن نشدن ماشین

نگهداری و سرویس دوره ای خودرو

اشتباهات رایج مکانیک ها

علائمی که خبر از خرابی و نیم‌ سوز شدن پمپ بنزین دارند

راه اندازی فروشگاه لوازم یدکی خودرو

علت و علائم خرابی شمع خودرو

عیب یابی استپر موتور

تاریخچه شمع

جلوگیری از دزدی و سرقت خودرو

چگونه از صفحه کلاچ خودرو خود مراقبت کنیم؟

بلایی که بنزین معمولی سر خودرو‌ می‌آورد

نحوه خاموش کردن چراغ آچار

عواقب تاخیر در تعویض تسمه ها

شناسایی شمع اکیوم اصلی و تقلبی در بازار

علت کم جون شدن ماشین

معرفی سوزن انژکتور، علائم خرابی و روش های شستشوی آن

آیا ماشین دنده اتوماتیک دیسک و صفحه کلاچ دارد؟

آموزش خاموش کردن چراغ سرویس در خودروهای داخلی

روش‌های تست شمع خودرو چگونه است؟

نحوه انتخاب و خرید شمع موتور خودرو

مهمترین مشخصه های روغن موتور مناسب برای خودرو

نشانه های مهم ضعیف شدن لنت ترمز

مراحل راه‌اندازی فروشگاه لوازم یدکی

دستگاه ها و تجهیزات لازم جهت راه اندازی اتوسرویس تعویض روغنی و آپاراتی

جعبه فرمان چیست و دقیقا چه کار می کند؟

واتر پمپ ماشین و نحوه نگهداری از آن

نحوه ی خاموش کردن چراغ آچار(سرویس) سمند EF7

دستگاه شیشه بالابر خودرو چیست و چه ویژه‌گی هایی دارد ؟

اگر دهانه یا گًپ شمع تنظیم نباشد، چه بلایی سر ماشین می‌آید؟

روش‌های تشخیص رنگ شدگی بدنه خودرو کارکرده چیست؟

برداشتن کاتالیزور ماشین و معایب و مزایا

ماهک دنده چیه و چرا خراب میشه؟!

اهمیت نگهداری ، قطعات یدکی خودرو

اشتباه اکثر رانندگان ایرانی موقع پر کردن باک بنزین

زمان و دلایل تعویض روغن گیربکس های دستی و دیفرانسیل

باز کردن و بستن پمپ بنزین ۲۰۶

روغن سوزی موتور خودرو

قطع و وصل اتوماتیک پمپ بنزین

علت اصلی سفت شدن فرمان هیدرولیک چیست؟

شناسایی شمع NGK تقلبی و اصلی

سنسور اکسیژن و عملکرد ان

تنظیم موتور با دستگاه دیاگ

کوئل خودرو و عیب یابی

شستشو موتور خودرو ، بشوریم با نشودیم ؟

موقع خرابی ماشین در جاده چیکار کنیم؟ 14 اقدام حیاتی

۶ برند برتر شمع خودرو در ایران

تشخصیص صدای جعبه فرمان پژو ۴۰۵ و تست نشتی روغن

نکاتی ساده جهت خنک تر کردن کولر خودرو

۷ مرحله برای شناسایی و تعمیر خودرو خود

آیا بلبرینگ ها و رولبرینگ ها مشابه یکدیگر هستند؟

علت خروج اب از اگزوز

نحوه ی خاموش کردن چراغ آچار(سرویس) پژو۲۰۶ و رانا

علت ذوب شدن سر شمع خودرو

درباره فیلتر بنزین (صافی بنزین خودرو) و نشانه های کثیف بودن آن بخوانید.

۵ دلیل واضح برای تعویض دیسک و صفحه کلاچ خودرو

معرفی ۱۵ هشدار برای جلوگیری از خرابی جلوبندی خودرو

چرا صدای پمپ بنزین نمیاد؟

عیب یابی سریع خودرو و تعمیر آن

آموزش تصویری نحوه تعویض شمع خودرو پراید – ۲۰۶ – سمند – تیبا – پژو پارس

آشنایی با دسته موتور خودرو

خودروی هیبریدی چیست و چگونه کار می کند؟/آشنایی با خودروهای هیبریدی موجود در ایران (+جزئیات و عکس)

کمک فنر و عیب یابی کمک فنر خودرو

زمان تعویض روغن های ترمز، هیدرولیک و گیربکس

انواع صدای ماشین و علت ان

ماهک گیربکس چیست و چگونه عمل می کند؟

از صفر تا صد اسپری انژکتور شور و نحوه استفاده از ان

راهنمای خرید و انتخاب واترپمپ خودرو

چگونه مصرف سوخت و بنزین خودرو را کاهش دهید

کاربرد درب سوپاپ و واشر درب سوپاپ چیست

اولین اقدام پس از روشن شدن چراغ چک خودرو چیست؟

اصول نگهداری از خودرو

دلایل سوختن لامپ چراغهای خودرو و روشهای جلوگیری از آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *